Тонкая кишка будова

Оглавление:

Тонкий кишечник Відділи Будова стінки Процеси травлення Порожнинне та пристінкове травлення Регуляція травлення

ТОНКИЙ КИШЕЧНИК — найважливіший відділ травного каналу, який поєднує шлунок з товстим кишечником. Саме в ньому поживні речовини їжі розщеплюються остаточно та всмоктуються у кров і лімфу.

Відділи тонкого кишечника:

довжина близько до товщини 12 складених разом пальців (25 – 30 см), форма неправильно зігнутої підкови.

довжина 1,5 – 2,5 м, утворює численні пет­лі, які ковзають одна відносно іншої

довжина 3 м, утворює численні пет­лі, які ковзають одна відносно іншої

Майже по всій довжині діаметр тонкого кишечнику становить 3-5 см, загальна довжина близько 6 м (найдовший відділ травного каналу).

До дванадцятипалої кишки відкриваються протоки підшлункової залози, печінки та жовчного міхура, тому, хоча харчові маси затримуються у цій кишці недовго, саме тут на них діє велика кількість ферментів травних соків підшлункової залози та жовч із печінки.

Будова стінки тонкого кишечника.

Особливість слизової оболонки – наявність численних колових складок (близько 1200, найбільш сформовані в дванадцятипалій кишці ), кишкових залоз (виділяють кишковий сік) та кишкових ворсинок (на 1 мм2 30-40 у дванадцятипалій і 18-30 — у клубовій кишках) для збільшення поверхні оболонки, що впливає на кількість кишкового соку і швидкість всмоктування поживних речовин.

Зовнішня серозна оболонка – очеревина

Основою є сполучна тканина.

Покриває тонкий кишечник, захищає від сторонніх впливів (захисна)

Два шари непосмугованих м’язів: тонший повздовжній переміщує хімус від початку до кінця кишечника та досить потужний циркулярний, або коловий, забезпечує перемішування хімусу для кращого травлення

Перемішування та переміщення речовин тонким кишечником (рухова).

Слизова оболонка з підслизовим шаром

Утворена сполучною тканиною та одношаровим епітелієм із залозистими клітинами.

Має здатність до швидкого поділу та оновлення клітин. Епітеліальні клітини вкриті мікроворсинками, що забезпечує пристінкове трав­лення.

Багато лімфатичних вузликів (близько 200).

Разом із слизовою оболонкою утворює колові склад­ки для збільшення поверхні.

Вироблення слизу, травних ферментів (секреторна).

Слиз захищає стінки від дії травних ферментів (захисна).

Слиз полегшує просування часток їжі (рухова).

Інтенсивно всмоктуються продукти травлення (всмоктувальна).

Вироблення гормонів (регуляторна).

Процеси травлення у тонкому кишечнику:

фізична обробка хімусу

За допомогою жовчі відбувається емульгація жирів (подрібнен­ня на дрібненькі краплинки для пере­травлення за допомогою ферментів-ліпаз).

Перистальтичні рухи м’язів стінок здійснюють переміщення хімусу, почергові маятникоподібні рухи просувають хіму­с в товстий кишечник.

У стінках кишки є багато лімфатичних вуз­ликів. Жовч спеціальними речовини вбиває мікроорганізми.

хімічна обробка їжі

За допомогою ферментів підшлункового та кишкового соків відбувається хімічне розщеплення по­живних речовин: трипсин впливає на розщеплення білків до амі­нокислот, ліпази — жирів до жирних кислот й гліцерину, амілази — складних вуглеводів до глюкози;

За допомогою ворсинок відбувається пристін­кове травлення та надходження амінокислот і моносахаридів у кров та жирних кислот у лімфу (завдяки кишковим ворсинкам і мікроворсинкам усмок­тувальна поверхня тонкої кишки досягає 450-550 м2).

ТРАВЛЕННЯ В ТОНКОМУ КИШЕЧНИКУ.

Тонкий кишечник має особливості будови, що пов’язані з остаточним розщепленням їжі та всмоктуванням простих поживних сполук у кров і лімфу.

Етапи травлення в тонкому кишечнику:

• порожнинне травлення (під дією травних ферментів);

• пристінкове (мембранне) травлення (під дією ферментів, які прикріплені до клітинної мембрани епітеліальних клітин (мікроворсинок);

• всмоктування (відбувається через мікроворсинки, тонкий кишечник – основна ділянка всмоктування).

Порожнинне травлення в тонкому кишечнику.

На хімус діють ферменти залоз тонкого кишечнику, ферменти підшлункової залози, жовч із жовчного міхура, що виробляє печінка. Вони розщеплюють високомолекулярні речовини.

Багато молекул ферментів закріплені на поверхні клітин тонкого кишечника, що не дає їм змоги рухатися разом з їжею і швидко виводитися з організму.

Зв’язок травних залоз із дванадцятипалою кишкою:

Лужні речовини виділяють залози тонкого кишечника та підшлункова залоза для нейтралізації соляної кислоти у складі хімусу, бо ферменти тонкого кишечника активні лише в лужному середовищі кишечника (рН = 8-8,5).

У жовчі ферментів немає, її речовини емульгують жири (розбивають нерозчинні у воді краплі жиру на дрібніші крапельки, щоб жири стали доступнішими для дії ліпаз та краще розщеплювалися); у жовчі є речовини, що знезаражують від мікроорганізмів.

Ферменти залоз тонкого кишечника.

Дрібні залози слизової оболонки продукують кишковий сік, який містить 22 ферменти, що діють на всі види органічних речовин (білки, жири, вуглеводи), на продукти їх неповного розщеплення, що утворилися в шлунку, й завершують процес перетравлювання поживних речовин.

• Трипсин та хімотрипсин розщеплюють білки (розщеплюються майже 100 % білків їжі).

• Амілаза, мальтаза, лактаза, сахараза розщеплюють вуглеводи (розщеплюються майже 80 % вуглеводів їжі).

• Ліпаза розщеплює жири.

Пристінкове (мембранне) травлення в тонкому кишечнику.

Відбувається остаточне розщеплення продуктів порожнинного травлення та всмоктування.

Будова підслизової та слизової оболонки стінки тонкого кишечника.

Слизова оболонка тонкого кишечнику завдяки підслизовому шару зібрана в складки — кишкові ворсинки. Усередині ворсинку пронизують лімфатичні судини та капіляри. Поза періодом травлення ворсинки є нерухомими, а при місцевому подразненні харчовою масою вони або нахиляються в певний бік, або вкорочуються за рахунок не посмугованих м’язових волокон. Рухи ворсинок поліпшують всмоктування.

Епітеліальні клітини вкриті мікроворсинками – циліндричними виростами цитоплазми з клітинною мембраною. Кожна клітина формує до 3-х тисяч мікроворсинок, на яких розмішуються в певній послідовності травні ферменти, що забезпечує пристінкове травлення — невеликі молекули розщеплюються на ще менші.

У дванадцятипалій кишці всмоктується лише 5-8 % вмісту, який надходить з шлунка, в зв’язку з швидким його переміщенням, а основний процес всмоктування відбувається в порожній і клубовій кишках.

Особенности формы и микроскопического строения отдельных частей илеоцекального отдела толстой кишки и червеобразного отростка у плодов человека Текст научной статьи по специальности «Медицина и здравоохранение»

Аннотация научной статьи по медицине и здравоохранению, автор научной работы — Гринь В. Г.

Изучены особенности микроскопического строения отдельных частей илеоцекального отдела толстой кишки и червеобразного отростка у плодов человека . Выявлено, что червеобразный отросток имеет место уже на третьем месяце эмбрионального развития, имея воронкообразную форму. Подвздошная кишка, слепая и зачаток аппендикса имеют полностью совпадающее между собой микроскопическое строения стенки. Во внутриутробном развитии пищеварительного тракта, до наступления формирования местных механизмов адаптивного иммунитета, защитную функцию выполняют клетки Панета, которые в дальнейшем остаются в качестве вспомогательного фактора иммунной системы его слизистых оболочек.

Похожие темы научных работ по медицине и здравоохранению , автор научной работы — Гринь В. Г.,

PECULIARITIES IN SHAPE AND MICROSCOPIC STRUCTURE OF SOME ILEOCECAL SEGMENTS OF LARGE INTESTINES AND APPENDIX OF HUMAN FETUS

This research is devoted to studying the features of the microscopic structure of some ileocecal segments of large intestine and appendix in human fetuses. It has been revealed the appendix has developed to the third month of gestation, and is shaped like a funnel. Ileum, ceacum and appendix germ have similar microscopic structure of the walls. During the prenatal development of the digestive tract before the formation of local mechanisms of adaptive immunity, Paneth cells perform the protective function and further serve as additional immune factor of its mucous membranes.

Текст научной работы на тему «Особенности формы и микроскопического строения отдельных частей илеоцекального отдела толстой кишки и червеобразного отростка у плодов человека»

Актуальт проблеми сучасно! медицини

lary. This graph adequately confirmed the linear pressure distribution lengthwise a capillary. On the basis of the developed model it has been possible to find out causes of some capillary pathologies, in particular, the changes in filtration and re-absorption of liquid, resulted from the change of arterial and venous pressure and hydraulic resistance of vessels. Our results coincide with the real values of blood pressure distribution lengthwise a capillary.

УДК 611.34 Гринь В.Г.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ И МИКРОСКОПИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ИЛЕОЦЕКАЛЬНОГО ОТДЕЛА ТОЛСТОЙ КИШКИ И ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА У ПЛОДОВ ЧЕЛОВЕКА

ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава

Изучены особенности микроскопического строения отдельных частей илеоцекального отдела толстой кишки и червеобразного отростка у плодов человека. Выявлено, что червеобразный отросток имеет место уже на третьем месяце эмбрионального развития, имея воронкообразную форму. Подвздошная кишка, слепая и зачаток аппендикса имеют полностью совпадающее между собой микроскопическое строения стенки. Во внутриутробном развитии пищеварительного тракта, до наступления формирования местных механизмов адаптивного иммунитета, защитную функцию выполняют клетки Панета, которые в дальнейшем остаются в качестве вспомогательного фактора иммунной системы его слизистых оболочек.

Ключевые слова: плод человека, илеоцекальный комплекс, лимфатические фолликулы.

Данная статья написана по материалам диссертационного исследования, являющегося фрагментом научно-исследовательской работы ВГУЗ Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия», «Структурная и трехмерная организация экзокринных желез и органов пищеварительного тракта человека в норме и патологии, номер Государственной регистрации 0111 и004878.

Работы многих авторов, посвященных изучению особенностей эмбриогенеза пищеварительного тракта, сходятся на выводе о том, что в начале плодного периода развития гистогенез тонкого и толстого кишечника осуществляется по единому плану, несмотря на то, что на стыке между ними уже имеется слепокишечный дивертикул с зачатком аппендикса, намечающий начало формирования илеоцекального отдела [4,10]. По представлению большинства авторов, именно с активностью мезенхимы связан процесс инициации образования кишечных ворсинок, появляющихся как в тонкой, так и в толстой кишке [6,8,14]. После этого, примерно в начале 3-го месяца эмбриогенеза, впервые появляются зачатки крипт, которые к концу 3-го месяца представляют собой углубившиеся в подлежащую уплотненную мезенхиму скопления округлых эпителиальных клеток. В это время крипты представляют собой углубления эпителия в подлежащую мезенхиму с наличием в них узких просветов [11,13]. Согласно данным литературы, гистогенетические процессы в эмбриональный период всецело направлены на развитие червеобразного отростка как лимфоэпители-ального органа. При этом во внутриутробном периоде появление лимфоидной ткани в нем лишь слегка намечено, а сформированные лимфатические фолликулы с центрами размножения возникают только после рождения, что связано с антигенной стимуляцией организма [5].

К сожалению, в литературе развитие придатка слепой кишки в период перехода заключи-

тельной фазы эмбриогенеза в начальную стадию постнатальной жизни представлено слишком поверхностно, чтобы можно было судить об особенностях гистогенетической дифференци-ровки его эпителиальных структур.

Изучение особенностей микроскопического строения отдельных частей илеоцекального отдела толстой кишки и червеобразного отростка у плодов человека с помощью нового метода морфологического исследования.

Материал и методы

Для этого служили препараты слепой кишки вместе с илеоцекальным отделом и интактным аппендиксом плодов, полученные в Полтавском областном патологоанатомическом бюро, которые зарегистрированы комиссией по биоэтике ВГУЗ Украины «УМСА» (протокол № 96 от 18.09.2011 г.). В практике эмбриологических исследований для получения сравнимых результатов прибегают к стандартным методам измерения, из которых самым известным является определение расстояния между верхушкой темени и крестцом (теменно-копчиковая длина). Используя этот показатель, мы определили, что один, полученный нами плод был в возрасте 13 недель (теменно-копчиковая длина — 7,5 см), а второй — 15,5 недель (теменно-копчиковая длина — 11 см).

Спустя 10 дней после фиксации в 10% растворе нейтрального формалина препараты отмывали и, после дегидратации, обсушивали и документировали с помощью стереоскопического микроскопа МБС-9, оснащенного цифровой

В целях микроскопического изучения служил разработанный на кафедре анатомии «УМСА» и неоднократно апробированный в прежних работах [7] нетрадиционный метод гистологических исследований, который позволяет изучать большую площадь обзорной поверхности объекта без предварительного получения гистологических срезов, как таковых. Для этого указанные выше тканевые образцы плодов подвергали дегидратации по возрастающей концентрации спирта с плавным переходом в ацетон. Дальнейшая процедура заключалась в поэтапной пропитке тканей (в возрастающей концентрации растворов эпоксидной смолы в ацетоне) эпоксидной смолой эпон-812 в соответствии с методами подготовки материала для трансмиссионной электронной микроскопии, но с двойным удлинением времени на каждом этапе. После пропитки в чистой эпоксидной смоле препараты раскладывали в пластиковые кюветы, которые помещали в термостат для окончательной полимеризации [2].

В дальнейшем из полученных блоков изготовляли шлифы необходимой толщины, которые окрашивали 1% раствором метиленового синего на 1% растворе буры. Следует отметить, что по своему качеству и реализации разрешающей способности светового микроскопа данные шлифы не уступают полутонким срезам. Изучение препаратов и получение необходимых микрофотографий осуществляли с помощью бинокулярной лупы МБС-9 и светового микроскопа «Конус», оснащенных цифровой микро-фотоприставкой.

Согласно данным литературы [4,8], на втором месяце внутриутробного развития появляется закладка слепой кишки, представляющая собой дивертикул в ободочной кишке в области перехода тонкой кишки в толстую, которая (вплоть до 5-ти месячного возраста) имеет меньший диаметр, чем тонкая, что в точности подтверждается в нашем исследовании. К началу 3-го месяца отмечается неравномерный рост слепой кишки (проксимальный ее отрезок в значительно большей степени увеличивает свой диаметр, чем дистальный). В результате этого становится четко определенным будущий аппендикс, на границе которого со слепой кишкой формируется его клапан, что, согласно данным литературы [11], датируется 7-8-м месяцем внутриутробной жизни.

Если судить по нашим препаратам, то червеобразный отросток, со всеми присущими ему признаками, и намечающейся границей между ним и слепой кишкой, имеет место уже на третьем месяце эмбрионального развития, представляет собой типичную, для эмбрионального периода развития, воронкообразную форму.

При изучении микроскопического строения илеоцекального отдела плодов в толще блока можно легко различить, что в зачатках подвздошной кишки, слепой и аппендикса имеется внутренний просвет (или каналец), который выявляется за счет наличия в нем более темного слоистого материала, относящегося к меконию.

На рис. 1 представлена микрофотография одного шлифа, который демонстрирует в цельной, сравнительно показательной, композиции все три части единого илеоцекального отдела 3-месячного плода человека.

плода человека. Эпоксидный шлиф. Окраска метиленовым синим. Объектив 4*.

1 — толстая кишка; 2 — тонкая кишка; 3 — червеобразный отросток; 4 — внутренний просвет; 5 — слизистая оболочка; 6 — мезенхима; 7 — серозная оболочка; 8 — брыжеечные сосуды.

Видно, что, несмотря на различие внешней формы, подвздошная кишка, слепая и зачаток аппендикса имеют полностью совпадающее между собой микроскопическое строение стенки, в которой отчетливо выделяются три, исходные на данном этапе развития, оболочки: наружную, преобразующуюся в висцеральную брюшину; среднюю, представленную толстым слоем уплотненной мезенхимы и внутреннюю в виде слоя дифференцирующегося эпителия. На данной микрофотографии запечатлено место, где зачаток брыжейки, в виде двух тонких слоев (дубликатуры), переходит в зачаток висцеральной брюшины подвздошной кишки. В этом месте, в их расщеплении, опознается поперечный профиль кровеносного сосуда, проникающего во внутристеночный слой уплотненной мезенхимы, который на границе с зачатком висцеральной брюшины отличается плотностью своего базо-фильного матрикса. В соответствии с данными литературы он является началом формирования мышечной оболочки в результате диффе-ренцировки клеток мезенхимы в гладкомышеч-ные клетки [1,13].

Остальная часть уплотненной мезенхимы средней оболочки подвздошной, а также слепой кишки и аппендикса, на данном этапе развития, представляет собой однородную массу зародышевых соединительнотканных структур, в которой еще отсутствуют явные признаки диффе-

Актуальт проблеми сучасно!» медицини

ренцировки в элементы мышечной оболочки и собственной пластинки слизистой, в которой должна, в свою очередь, образоваться мышечная пластинка. Но все же в ней выделяется та часть, мелкие отроги которой образуют соединительнотканные сосочки формирующихся кишечных ворсинок, покрытых непрерывным слоем эпителия. Однако вся картина усложняется тем, что, как было отмечено выше, параллельно с развитием ворсинок происходит процесс закладки и развития кишечных крипт в виде мелких прорастаний эпителия в подлежащую мезенхиму, в результате чего вся внутренняя поверхность кишечных трубок (подвздошной, а также слепой кишки и аппендикса) приобретают сложный извилистый рельеф, состоящий их разных по высоте конических возвышений, которые чередуются с разными по форме углублениями, превращающими их полость в щеле-видно разветвленный лабиринт.

Согласно существующим представлениям, дальнейшее преобразование толстой кишки (включая слепую кишку и аппендикс) заключается в приобретении в основном морфофункцио-нального отличия ее слизистой оболочки от таковой тонкой кишки, что осуществляется за счет постепенного исчезновения ворсинок и более обширного развития крипт [10,12]. Вначале процесс эмбриональной инволюции ворсинок в толстой кишке выражается в сращении ворсинок между собой в их основании, вследствие чего образуется своеобразная сетевидная структура в просветы которой открываются крипты. Данное явление нами обнаружено у плода 3,5 месяца.

Данные литературы свидетельствуют, что в этом возрасте эпителиальная выстилка толстой кишки состоит из разных по специализации клеток, которые образуются в процессе пролифе-ративной дифференцировки стволовых клеток, местом локализации которых являются донные отделы крипт. Среди специализированных элементов находятся типичные всасывающие (каемчатые) энтероциты, бокаловидные клетки и, в редких случаях, энтероэндокриноциты. Кроме того отмечается, что на дне крипт, рядом со стволовыми (недифференцированными) клетками находятся клетки Панета, которые в процессе исследования привлекли наше внимание своей многочисленностью и кучностью расположения (рис. 1, 2). Особым их обилием отличается слизистая оболочка аппендикса, в которой они выделяются за счет интенсивной базофи-лии цитоплазмы и регулярным порядком распределения в эпителиальном слое слизистой оболочки (рис. 2).

Рис. 2. Червеобразный отросток 3-месячного плода человека. Эпоксидный шлиф. Окраска метиленовым синим. А -обзорный снимок, объектив 4х. Б — увеличенное изображение, объектив 10х. Эпоксидный шлиф. Окраска метилено-вым синим

1 — зародышевая соединительнотканная основа слизистой оболочки; 2 — формирующаяся мышечная оболочка; 3 — формирующиеся ворсинки и крипты слизистой оболочки; 4 — клетки Панета; 5 — содержимое внутреннего просвета (меконий).

При большом увеличении светового микроскопа видно, что повышенная базофилия их цитоплазмы обязана плотному скоплению в ней крупных базофильных гранул (рис. 3).

Рис. 3. Клетка Панета эпителиальной выстилки слизистой оболочки аппендикса 3,5-месячного плода человека. Эпоксидный шлиф. Окраска метиленовым синим. Объектив 40х.

1 — мезенхима собственной пластинки слизистой оболочки; 2 — зимогеновые гранулы в цитоплазме панетовской клетки; 3 — внутренний просвет аппендикса.

Удается отметить, что отдельные из них попадают в просвет аппендикса. Впрочем, это относится не только к нему, но также к слепой и тонкой кишке. Эти клетки настолько привлекли наше внимание, что мы не могли не заинтересоваться их природой, особенно их функциональным предназначением. Как известно, впервые описал эти клетки (еще в 1887 г.) австрийский физиолог Й. Панет [6,13], который занимался изучением гистологического строения желез пищеварительного тракта. В те годы мало

что было известно об их функции. Да и в настоящее время положение прояснилось ненамного. Известно только, что их зимогеновые гранулы, выделяющиеся в просвет кишечника, содержат цинк, значение которого неясно. Неизвестна достаточно точно и природа ферментов, которые они секретируют, за исключением того факта, что клетки Панета являются источником лизоцима [3,9].

Заключение Учитывая то, что лизоцим (муреиназа) как один из активных бактерицидных ферментов относится к гуморальным факторам врожденного иммунитета, можно предположить, что во внутриутробном развитии пищеварительного тракта, до наступления формирования местных механизмов адаптивного иммунитета в виде образования лимфатических фолликулов, защитную функцию призваны выполнять клетки Пане-та, которые в дальнейшем остаются в качестве вспомогательного фактора иммунной системы его слизистых оболочек.

1. Аминова Г.Г. Клеточный состав слизистой оболочки слепой кишки у детей / Г.Г. Аминова // Морфология. — 2001. — № 2. — С. 60-63.

Ахтемийчук Ю.Т. Варианты фиксации илеоцекального сегмента человека у плодов 4-5 месяцев / Ю.Т. Ахтемийчук, Д.В. Проня-ев // Сб. тр. междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы морфологии», посв. 85-летию Белорусского гос. мед.ун-та. -Минск. — 2006. — С. 11.

Большая медицинская энциклопедия. — М. : Астрель, 2001. -736 с.

Волкова О.В. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека / О.В. Волкова, М.И. Пекарский. — М. : Медицина. — 1976. — 416 с.

Казмiрчук В.6. Клтчна iмунологiя i алерголопя / Казмiрчук В.6.

— Вшниця : Нова книга. — 2006. — С. 94-96.

Карлсон Б. Основы эмбриологии по Пэттену / Карлсон Б. — М. : Мир. — 1983. — Т. 2. — 390 с.

Костиленко Ю.П. Метод изготовления гистологических препаратов, равноценных полутонким срезам большой обзорной поверхности, для многоцелевых морфологических исследований / Ю.П. Костиленко, И.В.Бойко, И.И.Старченко, А.К. Прилуцкий.

— Спб. : Морфология. — 2007. — №5. — С. 94-96. Молдавская А.А. Атлас эмбриогенеза органов пищеварительной системы человека / Молдавская А.А. — М. : Академия естествознания. — 2006. — 174 с.

Самусев Р.П. Эпонимы в морфологии / Р.П. Самусев, Н.И. Гончаров. — М. : Медицина. — 1989. — 352 с.

Томас В. Садлер. Медична ембрюлопя за Лангманом / Томас В. Садлер. — Львiв : Науттус. — 2001. — 550 с. Фалин Л.И. Эмбриология человека. Атлас / Фалин Л.И. — М. : Медицина. — 1976. — 544 с.

Федюкович Н. И. Анатомия и физиология человека: [Учебное пособие] / Н. И. Федюкович. — [2-е изд.]. — Ростов н/Д : «Феникс», 2003. — 416 с.

Хэм А. Гистология / А. Хэм , Д.Кормак — М. : Мир, 1983. — Т. 4. -245 с.

Bridget R. Staging of intestinal development in the embryo / R. Bridget // The Anatomical Record Part A: Discoveries in Molecu-lar,Cellular, and Evolutionary Biology. — 2006. — V. 288, № 8. — P. 827-931.

ОСОБЛИВОСТ1 ФОРМИ ТА М1КРОСКОП1ЧНО1 БУДОВИ ОКРЕМИХ ЧАСТИН ШЕОЦЕКАЛЬНОГО В1ДД1ЛУ ТОВСТО1 КИШКИ ТА ЧЕРВОПОД1БНОГО В1ДРОСТКА ПЛОД1В ЛЮДИНИ Гринь В. Г.

Ключовi слова: плщ людини, теоцекальний комплекс, лiмфатичнi фолкули.

Вивчен особливост м1кроскошчноТ’ будови окремих частин теоцекального вщдту товстоТ кишки та червопод1бного вщростка плод1в людини. Виявлено, що червопод1бний вщросток мае мюце вже на третьому мюяц ембрюнального розвитку, маючи лшкопод1бну форму. Клубова кишка, слта та зачаток апендикса мають повнютю сп1впадаючу м1ж собою м1кроскошчну будову стшки. У внутр1утробному розвитку травного тракту, до настання формування мюцевих механ1зм1в адаптивного 1мун1тету, захис-ну функцш виконують кл1тини Панета, як1 надал1 залишаються як допом1жний фактор 1мунноТ’ системи його слизових оболонок.

PECULIARITIES IN SHAPE AND MICROSCOPIC STRUCTURE OF SOME ILEOCECAL SEGMENTS OF LARGE INTESTINES AND APPENDIX OF HUMAN FETUS Hryn V.G.

Key words: human fetus, ileocecal complex, lymphatic follicles.

This research is devoted to studying the features of the microscopic structure of some ileocecal segments of large intestine and appendix in human fetuses. It has been revealed the appendix has developed to the third month of gestation, and is shaped like a funnel. Ileum, ceacum and appendix germ have similar microscopic structure of the walls. During the prenatal development of the digestive tract before the formation of local mechanisms of adaptive immunity, Paneth cells perform the protective function and further serve as additional immune factor of its mucous membranes.

Сок тонкой кишки;

Желчь

Представляет собой сочетание секрета и экскрета. Объем суточной секреции — 0,5-1 л. рН — 7,8-8,6. Состав желчи:1. Желчь не содержит ферментов. 2. Специфические вещества: желчные кислоты и желчные пигменты: билирубин— основной пигмент у человека, придает коричневую окраску; биливердин— в основном в желчи травоядных животных (зеленый цвет).

Роль желчи в пищеварении:

1. Участвует в смене желудочного пищеварения на кишечное (инакти­ва­ция пепсина и кислого содержимого).2. Создает оптимальную рН для ферментов pancreas, особенно — липаз.3. Регулирует работу пилорического сфинктера (за счет щелочной рН).4. Стимулирует моторику тонкого кишечника и деятельность кишечных ворсинок, что увеличивает скорость адсорбции веществ.5. Участвует в пристеночном пищеварении, создавая благоприятные усло­вия для фиксации ферментов на поверхности кишки.6. Стимулирует секрецию pancreas.7. Стимулирует желчеобразовательную функцию печени (положительная обратная связь).8. Предупреждает развитие гнилостных процессов (бактериостатическое действие на кишечную микрофлору).

9.Желчные кислоты, как компонент желчи, играют в пищеварении ведущую роль: эмульгируют жиры, активируют поджелудочную липазу, обеспечивают всасывание нерастворимых в воде веществ, образуя с ними комплексы (жирные кислоты, холестерин, жирорастворимые витамины (А, D, Е, К) и соли Са +2 ), способствуют ресинтезу триглицеридов в энтероцитах.

Объем суточной секреции — 2,5 л. рН — 7,2-7,5. Пищеварение преимущественно пристеночное. Характеристика пристеночного пищеварения. Гликокалекс. Ориентированная фиксация ферментов на микроворсинке. Набор ферментов. Расщепление ди- три-мономерные цепи до мономера. Стерильность. Высокая эффективность. Сопряжение с всасыванием.

1)Специфическими веществами кишечного сока являются щелочные продукты. 2)Ферменты, содержащиеся в кишечном соке, действуют на уже частично переваренные вещества. Всего — более 20 ферментов. Наиболее значимые:

Протеазы кишечного сока: 1. Энтерокиназа— фермент, активирующий трипсиноген.2. Три- и дипептидазы (эрипсины)- расщепляют пептиды на аминокислоты.

Липазы содержатся в кишечном соке в незначительном количестве (липаза, фосфолипаза).

Карбогидразы кишечного сока: 1. Альфа-глюкозидаза расщепляет сахарозу до моносахаридов. 2. Бета-галактозидаза — расщепляет молочный сахар до глюкозы и галактозы. 3. Сахараза,4. Лактаза,5. Гамма-амилаза (фиксирована к стенке кишки).

Сок толстой кишки

К специфическим веществам сока толстой кишки относится слизь, которая обеспечивает формирование каловых масс.

Собственных ферментов сок толстой кишки не содержит.

Состав сока толстой кишки определяется не только ее железами, но и микрофлорой.

1. Нормальная микрофлора кишечника предохраняет организм хозяина от внедрения и размножения патогенных микроорганизмов (предотвращает процессы гниения (белки) и брожения (углеводы)). 2. Микрофлора участвует в разложении компонентов пищеварительных секретов (ферментов, желчных кислот).3. Способна синтезировать витамины К и некоторые витамины группы В.

Лекция 2.6. «Частная эндокринология»

Wellness Blog

Происхождение, развитие, формы и строение человеческого организма занимается наука анатомия. Анатомия изучает как внешние формы и пропорции тела, так и отдельные органы, их устройство и микроскопическое строение. Анатомия тесно связана с наукой о жизненных функциях организма и органов – физиологией.

Общая информация о строении тела человека

Все тело человека покрыто кожей, которая защищает органы и системы органов от воздействия окружающей среды, сохраняет и регулирует определенную температуру тела. Под кожей расположена жировая прослойка, которая защищает тело и внутренние органы от механических повреждений, сохраняет тепло в холодное время года. Под жировым слоем расположены мышцы и кости, которые прикреплены к мышцам с помощью сухожилий. Внутри туловища человека расположены две полости: грудная и брюшная, разделенные диафрагмой. В грудной полости находится сердце с системой крупных сосудов, легкие и пищевод. В брюшной области под диафрагмой расположены желудок, печень, селезенка, поджелудочная железа и желчный пузырь. На задней стенке брюшной области, по обе стороны от позвоночника располагаются почки. Ниже расположен тонкий и толстый кишечник, аппендикс, мочевой пузырь, у мужчин – семенной пузырек, предстательная и куперовы железы, а у женщин – яичники и матка.

В толще тела на задней стенке находится позвоночник, который представляет собой костную трубку, состоящую из позвонков. Внутри костной трубки находится спинной мозг. Верхний отдел спинного мозга соединен с черепом, внутри черепа находится головной мозг.

Части тела и внутренние органы человека разделяют на внешние морфологические признаки частей тела и внутренние составляющие.

Внешние морфологические признаки частей тела

К внешним морфологическим признакам частей тела относят те органы и части тела, которые видны невооруженным глазом. К ним относятся:

 • Кожный покров
 • Волосяной покров
 • Голова: сверху – лобно-теменная часть, темечко, теменно-затылочная часть; сбоку — виски, уши, щеки, скулы; спереди – лицо (лоб, брови, глаза, нос, рот, подбородок); сзади — затылок
 • Шея: горло, кадык
 • Туловище: торс — грудь, ребра, молочные железы, живот, промежность; спина – лопатки, позвоночник, поясница, таз, ягодицы, крестец, копчик
 • Руки: плечевой пояс, плечо, верхняя часть руки, локоть, предплечье, кисть
 • Ноги: бедро, колено, голень, стопа.

На рисунке 1 изображены названия основных частей тела на передней стороне тела, а на рисунке 2 – на задней стороне тела.

Внутренние органы

К внутренним органам относятся головной и спинной мозг, гипофиз, язык, глотка, небные миндалины, аденоиды, гортань, щитовидная железа, околощитовидные железы, пищевод, трахея, бронхи, легкие, грудные железы, печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, аппендикс, почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, сердце. Более подробно о внутренних органах можно почитать в статье “Внутренние органы человека”.

Схема расположения внутренних органов

Системы органов человеческого тела

В человеческом теле все органы объединены в системы, которые выполняют определенные функции. К основным системам человеческого тела относятся:

 • Нервная система: центральная, соматическая, вегетативная, сенсорная нервная система
 • Дыхательная система: дыхательные пути (полость носа, носовая и ротовая часть глотки, гортань, трахея, бронхи) и дыхательные органы (легкие).
 • Система органов кроветворения
 • Сердечно-сосудистаясистема, обеспечивающая циркуляцию крови в сердце и кровеносных сосудах
 • Пищеварительнаясистема, которая отвечает за переработку пищи во рту, желудке и кишечника
 • Мочеполоваясистема, которая удаляет продукты обмена веществ из организма, отвечает за репродуктивную функцию организма
 • Эндокриннаясистема, регулирующая процессы в организме с помощью гормонов.
 • Опорно-двигательная система: костная система (кости черепа, позвоночник, грудная клетка, кости плечевого пояса, таз, кости верхних и нижних конечностей) и мышечная система (мышцы головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей).
 • Лимфатическая система
 • Иммунная система: центральные органы иммунной системы (красный костный мозг и тимус), периферические органы иммунной системы (селезенка и лимфатические узлы).
 • Покровная система: кожа.
 • Система органов чувств

Более подробно о системах органов можно почитать в статье “Системы органов человеческого тела”.

КИШЕЧНЫЕ ВОРСИНКИ

Кишечные ворсинки (KB)— наиболее характерная особенность тонкой кишки. Они активно вовлечены в абсорбционные процессы; вместе с циркулярными складками кишечные ворсинки образуют поверхность площадью около 30 м.

Кишечные ворсинки — это пальцевидные и листовидные отростки слизистой оболочки тонкой кишки. Они имеют следующую структуру:


эпителий (Э) однослойный призматический, состоит из всасывающих и бокаловидных клеток, лежащих на базальной мембране (БМ);

строма — рыхлая соединительная, с большим количеством клеток ткань собственной пластинки (СП); имеет центральный лимфатический капилляр — млечный сосуд (МС) и обильную сеть кровеносных капилляров, расположенную рядом с базальной поверхностью эпителия.

Гладкие мышечные клетки (МК), происходящие из мышечной пластинки слизистой оболочки (МПС), проходят через собственную пластинку и оканчиваются в области верхушек и боковых сторон кишечных ворсинок. Их ритмичные сокращения укорачивают кишечные ворсинки и приводят к волнообразным помпообразным движениям, которые способствуют продвижению содержимого млечного сосуда — химуса в более глубокие лимфатические сосуды.

В двенадцатиперстной кишке и тощей кишке насчитывается до 40 кишечных ворсинок на 1 мм2 и 10 ворсинок на 1 мм2 в подвздошной кишке.

Млечный сосуд начинается как расширение на верхушке каждой ворсинки и идет через ее собственную пластинку до уровня либеркюновых крипт (ЛК). Здесь лимфатические капилляры формируют слизистое сплетение на внутренней стороне мышечной пластинки слизистой оболочки. Ветви сплетения пересекают эту пластинку и формируют подслизистое сплетение больших лимфатических сосудов (ЛС) в подслизистой основе (ПО).

На поверхности ворсинок можно различить поперечно ориентированные щели (Щ), которые также видимы на вертикальных срезах ворсинок. Постоянная расщелина на вершине каждой ворсинки, так называемая экструзионная зона (ЭЗ), представляет собой участок, где адсорбирующие и бокаловидные клетки (отмечены головками стрелок) заканчивают свой миграционный цикл от либеркюновых крипт до вершин ворсинок.

КИШЕЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

У основания кишечных ворсинок эпителий формирует пальцевидные инвагинации, чьи основания лежат на мышечной пластинке слизистой оболочки. Эти трубчатые складки кишечного эпителия являются либеркюновыми криптами (ЛК), или кишечными железами, в которых находятся в стороне от всасывающих и бокаловидных клеток недифференцированные стволовые клетки, а на дне их — эндокринные клетки и клетки Панета (КП). Стволовые клетки делятся митозом (М), трансформируясь в абсорбирующие и бокаловидные клетки, которые мигрируют из крипт в направлении экструзионной зоны, замещая потерянные клетки кишечных желез. Это еще и участки, где продуцируются некоторые пищеварительные и бактерицидные энзимы клетками Панета и где выделяются эндокринными клетками тканевые гормоны. Крипты окружены тонким слоем собственной пластинки слизистой оболочки.

КРОВОСНАБЖЕНИЕ КИШЕЧНЫХ ВОРСИНОК

В правой части рисунка показано кровоснабжение листовидных кишечных ворсинок.

От подслизистой артерии (ПА) отходят от 1 до 2 артериол (Ар), которые идут, не ветвясь, через сердцевину ворсинки вверх, к ее вершине. Здесь они распадаются на капиллярную сеть (Кап), которая затем переходит в 1 —2 венулы (Вн), отводящие кровь в подслизистые вены (ПВ). На вершине ворсинок есть короткий артериовенозный анастомоз (АА), через который проходит кровь в отсутствие абсорбции.

Мелкие ветви, отходящие из подслизистых артерии, также образуют капиллярную сеть, окружающую либеркюновы крипты. Это криптальное сплетение (КС) соединяется с капиллярами ворсинок у их основания.

Необходимо отметить также ганглий (Г) подслизистого нервного сплетения, чьи ветвления проникают в собственную пластинку слизистой оболочки.

Смотрите еще:

 • Асд для лечения желудка АСД фракция 2, применение для человека Методика лечения препаратом АСД Фракция 2 была разработана А. В. Дороговым. Дозировка стандартная: 15 - 30 капель АСД-2 на 50 – 100 мл охлажденной […]
 • Целлюлоза попавшая в желудочно кишечный тракт человека Первая часть. Задания, оцениваемые в 1 балл Дом Учителя Уральского федерального округа XI Международная Олимпиада по основам наук Второй этап. Высшая лига. Научный руководитель по […]
 • Овёс при гастрите с повышенной кислотностью Рецепты от гастрита с повышенной кислотностью Свежеотжатый картофельный сок Сырые клубни картофеля вымыть, вытереть и протереть через мелкую терку. Через марлю отжать из картофельной […]
 • Длина толстой и тонкой кишки Длина толстой и тонкой кишки Несколько удивительных фактов об организме человека. Время пребывания смешанной пищи в желудке взрослого человека примерно 6 часов. Емкость желудка в среднем […]
 • Болит поясница и тянет низ живота на ранних сроках Может ли болеть низ живота на раннем сроке беременности? Вопрос в теме. Задержки еще нет, но очень этого жду. Живот потягивает, как при начале месячных. [3619980364] – 6 августа 2017 г., […]
 • Грыжа пищевода второй степени Грыжа пищевода второй степени Материал и методы В исследование включено 75 больных с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД). Нами проведены измерения хиатусного отверстия […]